آرکا

حسابداری و مدیریت آپارتمان آرکا

حسابداری آپارتمان «آرکا» برنامه ای است برای مدیریت مجتمع های «مسکونی»، «اداری» و «تجاری». این مجتمع ها میتوانند مانند مجتمع های عادی متعلق به «افراد گوناگون» باشند یا اینکه در مالکیت «یک نفر یا نفرات محدود» باشند که «به نسبت سهم» خود از این مجتمع درآمد داشته باشند. درآمدهای مجتمع میتواند مواردی مانند اجاره، قرارداد و مانند اینها باشد.

آرکا نیازهای دو گروه مجتمع های «کوچک» و «بزرگ» را جداگانه دیده است ولی هر دو را در «یک بسته» ارائه میکند.

بطور کلی، دو سیستم دریافت شارژ وجود دارد که معمولا یکی در «مجتمع های کوچک» و دیگری در «مجمتع های بزرگ» بکار میرود. آرکا، آنها را «شارژ واقعی» و «شارژ ثابت» مینامد.

سیستم شارژ واقعی

در سیستم «شارژ واقعی»، واحدها زمانی «واقعأ» بدهکار میشوند که هزینه ای برای مجتمع انجام شود. در این سیستم برای آنکه مدیر ساختمان توانایی پاسخگویی فوری به هزینه ها را داشته باشد، مبلغی را به عنوان «ذخیره شارژ» بطور «علی الحساب» و «به امانت» از همسایگان دریافت میکند. در این سیستم، همسایگان در شروع دوره، از صندوق ساختمان «طلبکار» هستند. وقتی در طول دوره به تدریج هزینه ها توسط مدیر ساختمان پرداخت میشود، هر واحد، بواسطه سهم خود از هزینه ها، سپرده اش کم میشود. این امر تا پایان ماه طول میکشد و در پایان ماه، به هر واحد اعلام میشود که چقدر از هزینه ها سهم آنهاست. و هر واحد سپرده خود نزد صندوق ساختمان را «پُر» یا «شارژ» میکند.

در سیستم شارژ واقعی به مسایلی مانند «مساحت واحد»، «نفرات واحد»، «طبقه واحد» و مانند اینها توجه میشود و براین اساس سهم واحدها از هر هزینه میتواند متفاوت شود.

آرکا در سیستم شارژ واقعی، امکانات گسترده ای ارائه میکند. ابتدا مجتمع شما را شناسایی میکند. یعنی میگویید که «چه تعداد واحد» دارید، این تعداد در «چه تعداد بلوک» یا «ورودی» یا «تیپ» و مانند اینها هستند. اگر بخواهید «پارکینگ» ها یا حتی «انباری»ها را توسط آرکا کنترل کنید، میتوانید اطلاعات آنها را نیز به آرکا بدهید. یک مجتمع میتواند هم واحدهای «مسکونی» و هم «اداری» و هم «تجاری» داشته باشد. آرکا با هر کدام از اینها طبق فرمولهای خاصی که تعیین کنید رفتار خواهد کرد.

آرکا اطلاعات پایه واحد ها مانند «متراژ»، «طبقه»، «تیپ»، «ورودی»، «بلوک»، «پارکینگ(ها)»، «انباری(ها)» و … را از شما میگیرد. در آینده نیازی به تغییر این اطلاعات نخواهد بود زیرا خیلی بعید است که متراژ واحد عوض شود. (البته ما «ادغام یا تفکیک» واحد ها را هم دیده ایم و برای آن پیش بینی داریم)

سایر اطلاعات واحد میتواند در طول زمان عوض شود. مانند اینکه «چه کسی» در واحد ساکن است، «چند نفر» هستند، آیا «مالک» هستند یا «مستاجر» و مانند اینها. آرکا، اینها را «اطلاعات متغیر» مینامد.

اطلاعات متغیر واحد باید همراه با «دوره» ای که به این شکل بوده به آرکا گفته شود. برای مثال فرض کنید در یکی از واحد از ابتدای ماه تا روز پانزدهم، یک مستاجر اقامت داشته، سپس از پانزدهم تا بیستم خالی بوده و از بیست و یکم، مالک در آن مستقر شده است. این اطلاعات را به همین شکل باید به آرکا بدهید. و همه اینها در محاسبات پایان ماه آرکا نقش خواهند داشت.

آرکا به شما اجازه میدهد «هزینه» ها را دسته بندی کرده و «الگوهای تقسیم» برای هر کدام ایجاد کنید. این الگوها «اجباری نیستند» و هر زمان بخواهید برای هر هزینه ای میتوانید آنها را «کنار» زده و با «فرمول دلخواه» خودتان، هزینه ها را تقسیم کنید.

«الگوهای تقسیم هزینه» اعلام میکند که هر هزینه بر چه اساسی باید تقسیم شود. مثلا اعلام میکنید که هزینه «آب عمومی» بشکل «نفراتی» تقسیم شود و هزینه «گاز عمومی» بر اساس «متراژ واحد» باشد و مثلا هزینه های مرتبط با «آسانسور» به نسبت «شماره طبقه» تقسیم شود. همچنین در الگو میتوانید «سهم مالک و مستاجر» را جدا کنید و درصدی را سهم مالک و درصدی را سهم مستاجر اعلام نمایید. «واحدهای خالی» هم میتوانند صفر تا صد درصد تخفیف هزینه داشته باشند. در الگوهای خاص میتوانید برخی واحد ها را «مشمول» یا برخی را «معاف» اعلام کنید. یا اینکه «درصدی معافیت» یا «درصدی مشمولیت» به آنها بدهید. سخن را کوتاه کنیم. در الگو ها میتوانید به هر شکلی که دوست دارید، «شیوه تقسیم هزینه» را «طرح ریزی» کنید. از دیدن امکانات آرکا شگفت زده خواهید شد.

پس از این کار، تنها کاری که باید انجام دهید، آنست که «هزینه های پیش آمده» را به آرکا اعلام کنید. آرکا خودش محاسبات را انجام خواهد داد و سهم هر واحد را بشکل دقیق اعلام کرده و برای همسایگان پیامک میفرستد. «پرداختی»های آنان نیز وقتی در سیستم ثبت شود بشکل خودکار پیامک ارسال خواهد شد.

گزارشهای جدولی و نموداری بسیار جالبی از «روند هزینه ها»، «خوش حسابی» واحدها، هزینه های مجتمع و غیره خواهید داشت که موجب «شفافیت امور»، «خشنودی همسایگان» و «راحتی» مدیر ساختمان خواهد بود.

سیستم شارژ ثابت

سیستم «شارژ ثابت» معمولا در «مجتمع های بزرگ» استفاده میشود، در این سیستم به جزئیاتی مانند نفرات یا طبقه یا «مالک و مستاجر» یا «خالی بودن واحد» پرداخته نمیشود. در این مجتمع ها ممکن است واحدها را به چند «تیپ» گوناگون تقسیم کنند و تفاوت واحدها فقط روی تیپ باشد. شارژ واحدها «بشکل ثابت و ماهیانه» دریافت میشود. «تعیین شارژ» بر اساس «برآوردی» است که از «عملکرد سالهای گذشته» به دست میاید.

آرکا در این سیستم از نقطه صفر به کمک شما میاید. آرکا به شما کمک میکند که واحدها را «کدگذاری» کنید. روشهای گوناگونی برای این موضوع در آرکا پیش بینی شده است که از دیدن آن لذت خواهید برد.

در ادامه، کلیه «مسایل مرتبط با بدهکار شدن واحدها» و سپس «دریافت شارژ» از آنها در آرکا آماده شده است.

تفاوت اساسی که بین «حسابداری آپارتمان» و «حسابداری های عادی» وجود دارد از همین جا نمایان میشود. در حسابداری آپارتمان، «افراد» نیستند که بدهکار میشوند بلکه «واحدها» باید بدهکار شوند. اما «واحد»، یک «فرد حقیقی» یا «حقوقی» نیست که بتوان از آن طلبکار بود. پس این بدهی واحد، باید در «گام بعدی» به افراد حقیقی یا حقوقی وابسته شود. «تغییر مالکیت» واحدها و داشتن «مالک و مستاجر» و یا «خالی بودن واحد» در طی زمان، موضوع را کمی پیچیده میکند.

آرکا همه این «معضلات» را برای شما حل میکند. آرکا، ابتدا طبق «فرمول»هایی که شما دستور داده اید، «واحد را بدهکار میکند». سپس خودش، «افراد وابسته را پیدا میکند» و سهم آنها را تعیین مینماید. با کمک آرکا شما میتوانید برخلاف سیستمهای رایج، حساب مالک و مستاجر را جدا کنید. همچنین میتوانید برای تخلیه بودن واحد، تخفیفهایی قایل شوید. و میتوانید در این مسیر آنقدر پیش بروید که به سیستم شارژ واقعی برسید.

آرکا نه تنها حساب افراد را برایتان جداسازی و نگهداری میکند بلکه میتوانید روی «ورودی»، «بلوک»، «تیپ» و مانند اینها نیز گزارش گیری و داوری نمایید.

حسابداری آرکا در سیستم شارژ ثابت، شما را تا مرحله تهیه «صورت سود و زیان» و «ترازنامه» همراهی میکند. همچنین اگر «مجتمع اداری یا تجاری» هستید، و «اجاره» دریافت میکنید، «قراردادهای دریافتنی»، «قراردادهای پرداختنی» و «مسایل مالی و مالیاتی» دارید نیز در همه این موارد آرکا همراه شما خواهد بود.

آرکا در یک نگاه

 • سیستم کدگذاری هوشمند واحدها و ساکنین بر اساس الگوی انتخابی شما
 • سیستم حسابداری بیست سطحی
 • امکان تعیین الگوهای گوناگون شارژ بر اساس اطلاعات واحدها
 • امکان تعیین الگوهای تقسیم هزینه
 • اطلاع رسانی با پیامک و تلگرام
 • انواع گزارشات گرافیکی و جدول

امکانات قابل افزودن برای مجتمع های بزرگتر

 • سیستم حقوق و دستمزد کارکنان
 • سیستم حضور و غیاب کارکنان
 • سیستم اموال و اثاثیه (و حسابداری مرتبط با آن)
 • سیستم انبار (و حسابداری انبار)
 • سیستم نگهبانی/ گشت زنی/ رستوران/بهداری
 • قابل سفارشی سازی برای مجتمع های بزرگ طبق خواسته های آنان
 • حسابداری و مدیریت آپارتمان آرکا
  نگارش یک
 • 800
  هزار تومان
 • تا ۹ واحد
 • نصب و راه اندازی غیر حضوری
 • حسابداری و مدیریت آپارتمان آرکا
  نگارش دو
 • 1.600
  هزار تومان
 • از ۱۰ تا ۲۹ واحد
 • نصب و راه اندازی غیر حضوری
 • حسابداری و مدیریت آپارتمان آرکا
  نگارش سه
 • 2.100
  هزار تومان
 • از ۳۰ تا ۴۹ واحد
 • نصب و راه اندازی غیر حضوری
 • حسابداری و مدیریت آپارتمان آرکا
  نگارش چهار
 • 3.500
  هزار تومان
 • بالای ۵۰ واحد
 • نصب و راه اندازی غیر حضوری
تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه انفورماتیک پارسانگار می باشد.
پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی آنلاین
گفتگوی آنلاین با کارشناسان


 • لطفاً نام خود را وارد نماییدمتاسفانه هیچکدام از کارشناسان ما آنلاین نمیباشند.