برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP)

/
مقدمه MRP در اوایل دهه ۱۹۶۰ به عنوان یک رویکرد کامپیوتری به بر…

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

/
روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانش بررسی رفتار انسان‌ها در محل کار است. ا…

سیستم تولید به موقع (Just In Time)

/
چکیده سیستم تولید به موقع (Just In Time) یكی از پیشرفته ترین …

حسابداری چند بعدی و لزوم استفاده آن در واحد های صنعتی

/
  حسابداری چند بعدی یك نوع از حسابداری رایانه ای می باشد كه و وظیفه …