ERP چیست؟

/
ERP یک راه حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازم…

کاربردهایی ERP

/
ساليان متمادي برنامه هاي كاربردي مورد استفاده در سيستمهاي اط…