Slide background

سیستم یکپارچه سازمانی نوتریکا (ERP)

نرم افزار ERP نوتریکا برنامه ای است برای «مدیریت کامل یک سازمان»، بویژه یک سازمان «تولیدی». نوتریکا، تمامی مراحل کاری سازمان از طراحی محصول تا خدمات پس از فروش را در خود دارد. بخشهای «تولید»، «پشتیبانی تولید»، «برنامه ریزی»، «خدمات فنی»، «لجستیک و تامین»، «فروش و توزیع»، «مهندسی»، «کیفیت»، «اداری» و «مالی» همگی پوشش داده شده اند.

«سادگی و آسانی» معمولا با «کامل بودن» کنار نمی آید. اما نوتریکا اینها را «با هم» به شما میدهد.

«سودآوری» سازمان نیازمند بکارگیری کامل منابع سازمان شامل «تجهیزات»، «پرسنل»، «فضا»، «پول»، «دانش فنی»، «زمان»، «اعتبار» و… است.

هماهنگ کردن و هماهنگ نگه داشتن این منابع کار ساده ای نیست. هماهنگی و بهره وری این منابع نیازمند ابزاری مانند نوتریکا است که همه آنها را «با هم» ببیند. «نگاهِ تک» به هر یک از اینها حداکثر، منجر به «سیستمهای جزیره ای» خواهد شد. ارتباط ضعیف بین «جزیره های اطلاعاتی» و وابستگیِ شدید به نیروی انسانی، برای بکارگیری درست آنها، خودش مشکل جدیدی خواهد بود. ضعف و قوت سیستمهای جزیره ای نیز مانند یک ورزشکار بدنساز خواهد بود که روی برخی عضوها بیشتر یا کمتر کار میکند و اندام نامتناسبی خواهد داشت. نوتریکا، قالبی است که همه سازمان شما را با هم رشد میدهد. و به هر یک از منابعی که نام بردیم نگاه ویژه دارد.

تکنولوژی، «هدف» نیست. «ابزار» است. نوتریکا به شما کمک میکند تا تکنولوژی را به خدمت «سودآوری» و اهدافِ دیگر سازمان مانند «آسودگی پرسنل»، «رضایت ذینفعان»، «رشدِ شتابان» و مانند اینها در بیاورید. اما در «حد منطقی» آن. برای مثال: داشتن سیستم بارکد، خوب است «اگر…» به کار شما «سرعت» و «دقت» بدهد. وگرنه «دست و پاگیر» خواهد بود. نیاز به تکنولوژی باید از سوی تحلیلگر اعلام شود. و نوتریکا ابزارِ این گونه تحلیل ها  است.

وقتی سازمان شما ساختار درستی داشته و قانونمند باشد، به تخصصهای سطح پایین وابسته نخواهید شد. دوباره کاری نخواهید داشت. بر شروع تا پایانِ هر کار، تسلط و کنترل خواهید داشت، و در یک کلام، مدیریت خواهید کرد. وگرنه باید همواره با عذر و بهانه ها، اولویتهای اضطراری، نیازهای بی پاسخ و مانند اینها، روز را به شب برسانید. نوتریکا ابزاری است برای ایجاد این ساختارها. با کمک نوتریکا «باید/نباید»ها، «چگونه»ها، «چه زمان»ها، «چه مقدار»ها، توسط «چه کسی»ها و مانند اینها را ابلاغ کنید. سپس عملکردها را ثبت کنید و در پایان به جمع بندی کارکردها، سنجش بهره وری، دیدن وضعیت پیشرفت و… بپردازید.

نوتریکا توانایی زیادی برای هماهنگ شدن با شرایط سازمان شما دارد. در بسیاری از بخشها، توسط خود کاربر «قابلیت گسترش» دارد، «پارامتری» است، صدها «تنظیم اختیاری» دارد. توانایی «ارسال و دریافت» اطلاعات به/از سایر برنامه ها و فرمتها را دارد. نوتریکا دارای «گزارش ساز» درونی است که گزارش های جدید را همراه با پارامترهای اختیاری یا اجباری طراحی میکند و به نوعی میتوان گفت، ««گزارش ساز» ساز» دارد. هیچ نوع وابستگی به نرم افزارهای گزارش ساز مانند کریستال ریپورتز نخواهید داشت و علاوه بر آن میتوانید «دسترسی» پرسنل را به گزارشهای «ساخت خودتان» نیز کنترل کنید.

برخی مسائل مالی در نوتریکا به حدی مبتکرانه است که شاید بتوان از واژه «مهندسی حسابداری» برای آن استفاده کرد. البته میدانیم که بسیاری از مدیران مالی، شیوه های متداول را ترجیح میدهند و برای آنان نیز امکانات خوب و کاملی فراهم کرده ایم.

ماژول تولید و کنترل تولید

ماژول تولید و کنترل تولید نوتریکا به مسایل تولیدی سازمان میپردازد. منابع تولیدی هر سازمان که در اینجا مورد توجه هستند عبارتند از: ماشین آلات، نیروی انسانی و مواد اولیه. خواسته های ما از واحد تولید عبارتند از: رعایت کیفیت، تولید به اندازه، تولید به موقع، ضایعات و توقفات اندک، بکارگیری همه منابعِ در دسترس، رعایت عدالت بین پرسنل و قابلیت ردیابی. نوتریکا برای هر کدام از این اهداف کمک هایی ارائه میدهد. نوتریکا برای «کنترل تولید» نیز امکاناتی دارد که کار را سرعت بدهد. هم با ساده و روان کردن برنامه و هم با بکارگیری ابزارهایی مانند بارکدخوان و تبلت. این بخش از نوتریکا به سرعت تبدیل به بازوی راست مدیر تولید خواهد شد. 

پایه های تولید

هر سازمانی اطلاعات پایه خود را دارد. در نوتریکا میتوانید همه این اطلاعات را ثبت کنید. اینها شامل «انواع فرایند های تولید»، «ایستگاه های کاری»، «انواع توقفات»، «انواع ضایعات» و همچنین اطلاعات وابسته به کالا مانند «ویژگی های کالا»، «آپشن های کالا»، «عیوب کالا»، «گروه بندی کالا» و ارتباطات اینها با عوامل بروز عیب مانند ماتریس ارتباط «عیوب – ویژگیها»، «عیوب – تنظیم های ماشین»، «عیوب – کار پرسنل» و غیره میشوند.

نوتریکا برای «همه صنایع» نوشته شده و به «نوع فرایند»های تولیدی وابستگی ندارد. همچنین مفاهیمی مانند «کالا»، «ضایعات»، «فرایند» و … در نوتریکا به شکلی خاص و هدفمند تعریف میشوند و با یکدیگر ارتباط دارند. اطلاعاتی که نوتریکا از شما میگیرد هیچکدام جنبه زینتی ندارد. وقتی با نوتریکا کار میکنید بتدریج متوجه میشود که هر یک از اطلاعات پایه برای چه منظوری ثبت میشود. و ارتباط های گوناگون بین اجزا را بهتر درک خواهید کرد.

دستور تولید (یا مجوز تولید)

کار تولید معمولا با «برنامه تولید» شروع میشود که آنرا در بخشهای پایین توضیح میدهیم. وقتی واحد تولید از واحد برنامه ریزی، برنامه تولید را دریافت میکند میداند که طی یک دوره آینده چه کالاهایی را «باید» تولید کند. اما در برنامه تولید معمولا به جزئیات دقیقتری مانند ماشین، اپراتور، مواد و … اشاره نمیشود.

از نظر نوتریکا، مسائلی مانند «مرخصی پرسنل»، «موجود نبودن مواد اولیه»، «خرابی دستگاهها» … ایجاب میکند واحد برنامه ریزی به ریزِ کارهای واحد تولید «دخالت نکند». مگر آنکه اندازه سازمان، «کوچک» باشد یا فرایندها «کم» و «یکنواخت» باشند.

دستور یا مجوز تولید، که توسط خود واحد تولید مدیریت میشود، ابزاری است برای دقیق تر کردن برنامه تولید، در حقیقت دستور تولید، بخشی از برنامه ریزی است که خودِ واحد تولید، آنرا انجام میدهد. هر برنامه تولید میتواند منجر به چندین دستور تولید شود.

در این بخش، نوتریکا به مدیر تولید این امکان را میدهد که با توجه به منابع موجود تولید که شامل «ماشین آلات»، «پرسنل» و «مواد اولیه» است، بطور دقیق تر بگوید که کدام ماشین و کدام کارگر با کدام مواد باید چه میزان از چه محصولی را در چه مدت تولید کند.

«میزان پیشرفت» هر دستور تولید مرتبا توسط نوتریکا بشکل خودکار بروز آوری میشود و وضعیت هر دستور تولید و برنامه تولیدِ آن،  همواره زیرِ نگاه شما خواهد بود.

کارکردهای تولید

در بخش کارکردهای تولید، به نوتریکا اعلام میکنید که کدام «افراد» با کدام «تجهیزات» و «مواد»، «چقدر» از چه «کالا»یی تولید کرده اند. همچنین به «توقفات» و «ضایعات» نیز اشاره خواهید داشت. هر کدام از اینها میتوانند چندگانه باشند. یعنی مثلا «چند» کارگر با هم «یک» کالا تولید کرده باشند. یا «یک» کارگر با «چند» ماشین کار کند و «چند» نوع کالا هم تولید نماید. هر ترکیب دیگری هم که داشته باشید. هیچ نوع محدودیتی نیست.

اطلاعات این بخش بشکل هوشمند در بخشهای دیگر نفوذ میکند. مثلا وقتی کارکرد ماشین را ثبت میکنید، این اطلاعات بشکل خودکار در بخش نگهداری و تعمیرات، ماشین را به سرویسهای بعدی نزدیک میکند. یا وقتی توقف دستگاه را ثبت میکنید، برای واحد نگهداری، درخواست کار ثبت میشود. همچنین توقف هایی که تولید اعلام میکند با توقف هایی که از واحد نت اعلام شده، مقایسه میشود. تا قانون طلایی نوتریکا رعایت شده باشد. قانون طلایی نوتریکا میگوید: «همه چیز باید دستکم از دو مسیر مختلف کنترل (دابل چک) شود.»

از طرفی واحد تولید به «کنترل کیفیت حین تولید» متصل است. و «دستور توقف» (کیفی) تولید توسط QC نیاز به ثبت دوباره در واحد تولید ندارد.

اطلاعات کارکرد تولید که اینجا در چند واژه آورده شده ، در عمل، کار سنگینی ایجاد میکند که در خیلی سازمانها مسئول(های) خاص خودش را دارد. نوتریکا برای کمک به مسئول آمار و اطلاعات تولید، ابزارهایی فراهم کرده تا این کار، سرعت پیدا کند و از بسیاری از خطاهای ثبتی جلوگیری شود.

ثبت کارکردها محدود به «بخشهای تولیدی» نمیشود. این بخش از نوتریکا به گونه ای طراحی شده که بتواند کارکردهای بخش های غیرتولیدی را نیز ثبت کند.

راندمان و گزارش های تولید

وقتی اطلاعات «کارکرد تولید» را کامل و دقیق ثبت کنید، ارزیابی درست تری از شرایط کاری خواهید داشت. «نیروی انسانی» را درست تر میبینید. درست «پاداش» میدهید و درست «تنبیه» میکنید. ارزیابی شما از «توان تولیدی» ماشین آلات دقیق تر خواهد بود و بهتر برای آنها «برنامه ریزی» میکنید. کمتر «خرابی» خواهید داشت. و کمتر «ضایعات» به بار میاورید.

نوتریکا «راندمان»ها را برای شما حساب میکند. در مورد «راندمان ماشین آلات» بحث خاصی نیست. یک راه بیشتر ندارد و نوتریکا آنرا برای شما انجام میدهد. اما در مورد پرسنل، نوتریکا، راندمان را به «سه روش» محاسبه میکند. «راندمان بر اساس تولید»، «راندمان بر اساس کارکردِ دستگاه» و «راندمانِ آزاد» برای کارهایی که با دو روش اول قابل ارزیابی نباشند. راندمانی که نوتریکا در مورد پرسنل میدهد بسیار دقیق است و معمولا «رضایتندی کارگران» شما را هم به دنبال خواهد داشت.

از این رهگذر میتوانید به «راندمان بالاتر»ی از سیستم تولیدی خود برسید. زیرا همه انتظارات شما، «با منطق»، «انجام شدنی» و «عادلانه» است. ما در مواردی با استفاده از تکنیکهای نوتریکا توانسته ایم تا ۳۰ درصد، راندمان تولید را بالا ببریم و همه کارگرانی که اهل کارکردن بودند نیز از این امر خوشحال بودند زیرا بهتر «دیده» میشدند.

تنظیم های ماشین آلات

در بسیاری از فرایند های «ماشین محور»، یک «زمان راه اندازی» یا «تنظیم اولیه» نیاز هست تا تولید اصلی شروع شود. در این زمانِ کوتاه، علاوه بر اینکه ضایعات داریم، زمان تولید را هم از دست داده ایم. نوتریکا برای کمک به این مشکل، به شما امکان میدهد، آخرین تنظیمهای هر دستگاه را ثبت  کنید تا هر گاه در آینده خواستید با همان ترکیب از ماشین و مواد و قالب و… همان کالا را تولید کنید، برای راه اندازی دستگاه، زمان و مواد کمتری تلف شود.

ردیابی کالای تولیدی

امکان «ردیابی»، یکی از نیازهای اساسی برای تولید با «کیفیت یکنواخت» است. نوتریکا امکان ردیابی در بخشهای مختلف مانند «کالای ورودی»، «کالای پیمانکاری» و در نهایت، «کالای تولیدی» را به شما میدهد. موضوع ردیابی با بقیه کارهایی که در نوتریکا انجام میدهید کاملا «آمیخته» است و اصلا احساس نمیکنید که در حال انجام یک «کار اضافی» برای موضوع ردیابی هستید. گزارش های دلچسبی نیز به شما داده میشود. وقتی اطلاعات پایه را «کامل» وارد کرده باشید. خیلی خشنود خواهید شد وقتی در انتهای خط تولید، یک کالا را برمیدارید و از نوتریکا میخواهید که همه عوامل دست اندرکار آنرا به شما معرفی کند. مواد اولیه، نیروی انسانی، دستگاهها، زمان انجام کارها، مسئولین کنترل و… همگی در گزارش نهایی به شما گفته خواهند شد.

همچنین کلیه «برچسب»های تولیدی اعم از اینکه برای ردیایی باشند یا برای محصول نهایی تهیه شوند، توسط خود نوتریکا تهیه میشود. این برچسبها میتوانند بارکد هم داشته باشند. زیرا چاپ بارکد در بخش چاپی نوتریکا بشکل «درون ساخت» وجود دارد.

ماژول انبار و لجستیک

ماژول انبار و لجستیک نوتریکا شامل مجموعه امکاناتی است برای تعریف، گردش و کنترل و تحلیل مسائل مربوط به موجودی کالا و نیازمندیهای جابجایی و نگهداری آن. برخی آیتم های این بخش در حقیقت فراتر از انبار هستند و همچنین آیتم هایی در بخشهای دیگر وجود دارد که به انبار ارتباط دارد.

پایه های انبار

در پایه های انبار سه کار اصلی قرار است انجام شود: ۱) تعیین انبارها و جزئیات آنها. ۲) تعیین فرمهای انبار. ۳) مدیریت واحدهای شمارش.

در هنگام تعیین انبارها، بجز نام و نوع انبار میتوانید تعیین کنید که هر انبار «چه کالا»هایی را در خود نگه میدارد. اگر چنین کنید نوتریکا میتواند از ورود یا خروج کالاهای نامرتبط به هر انبار جلوگیری کند. همچنین تعیین میکنید که چه کسانی «دسترسی»های تعدادی یا ریالی یا قفل کردن اسناد انبار را داشته باشند.

برای تعیین «فرمهای انبار»، علاوه بر «نام فرم» انبوهی از پارامترهای مرتبط با فرم انباری باید تعیین شود. نوتریکا از نام «فرم انبار» استفاده نکرده است و اینها را «فرم جابجایی» مینامد زیرا لزومی ندارد مبدا یا مقصد فرم، انبار باشد. همچنین لزومی ندارد که همان کالای گرفته شده تحویل داده شده باشد. یعنی به این ترتیب، واحدهای تولیدی نیز میتوانند از «فرمهای جابجایی» استفاده کنند. «مواد اولیه» تحویل بگیرند و کالای «نیمه ساخته» یا «محصول نهایی» یا «ضایعات» تحویل بدهند حتی بخشی از مواد را «دود» کنند و به آسمان بفرستند. وقتی این امر در درخت ساخت به نوتریکا اعلام شده باشد، نوتریکا هنگام «موازنه ورود و خروج»، این امر را در نظر خواهد داشت.

اطلاعاتی که در مورد فرم جابجایی اعلام میشود چند گروه است. که بطور خلاصه عبارتند از: ۱) اطلاعات مربوط به «ردیابی» ۲) اطلاعات مربوط به «کنترل کیفیت» ۳) اطلاعات مربوط به «ظروف» (کلی یا ظروف خاص) ۴) اطلاعات مربوط به «حمل و نقل» و مسایل مرتبط با آن ۵) اطلاعات مربوط به «رفرنس»(های) فرم . ۷) اطلاعات مربوط به «مسایل مالی»، صدور «سند حسابداری» و حسابداری صنعتی.

همچنین میتوانید «مبادی» یا «مقاصد» «مجاز» و «پیش گزیده» را تعیین کنید. برای هر فرم بیش از ۶۵ پارامتر قابل تعیین است.

«مدیریت واحدهای شمارش»، این امکان را به شما میدهد که اگر «واحدهای غیراستاندارد» دارید، آنها را به نوتریکا معرفی کنید تا در همه جای برنامه از آنها استفاده شود. اگر واحد جدیدی تعریف میکنید باید «ضرایب تبدیل» آن به واحدهای استاندارد را نیز تعیین کنید. نوتریکا در این امر به شما کمک خواهد کرد

طرح های بسته بندی

طرح بسته بندی در برخی سازمانها «مهم» و در برخی دیگر «خیلی مهم» است. زیرا… ۱) بر قیمت تمام شده اثر دارد. ۲) گاهی جزئی از سفارش مشتری است و تامین کننده ملزم به رعایت آن است ۳) در زنجیره تامین باید دیده شود و نداشتن مواد بسته بندی (مثلا کارتن یا نایلون) میتواند سبب انباشتگی در ایستگاه بسته بندی یا حتی توقف خط تولید شود.

نوتریکا از طرحهای بسته بندیِ پنج طبقه، پشتیبانی میکند. برای مثال، کالا را در نایلون میگذارید (طبقه اول)، سپس هر ۶ نایلون را داخل یک کارتن کوچک قرار میدهید (طبقه دوم) سپس هر ۲۰ کارتن کوچک را داخل یک کارتن بزرگ میگذارید (طبقه سوم) و الی آخر…

در آینده وقتی مثلا میخواهید یک کانتینر کالا ارسال کنید، نوتریکا، ریزِ مواد بسته بندی لازمه را در اختیارتان میگذارد تا برای سفارش یا برنامه ریزی آن اقدام کنید.

جایگاه ها

جایگاه ها در نوتریکا بحثی فراتر از انبار هستند. در نوتریکا تمامی بخشهای سازمان را میتوانید کدگذاری کنید و در بخشهای مرتبط با لجستیک از اطلاعات آن استفاده کنید. مثلا میتوانید جایگاه «دارایی»ها را که مربوط به سرجمع داری (مالی) است تعیین کنید. میتوانید جایگاه کالاهای انبار را تعیین کنید و وقتی نوتریکا میخواهد یک برنامه تولید برایتان صادر کند محاسبه میکند که آیا جای کافی برای نگهداری کالاهای واسطه و نهایی خواهید داشت یا خیر. جایگاه ها به شکلی درختی با تعداد عمق نامحدود اعلام میشوند و کدینگ آنها نیز تابع کدینگ یکپارچه سازمانی است. البته برخی از مشتریان ما کدینگ یکپارچه را برای این امر کافی میدانند و از ساختار درختی استفاده نمیکنند.

ظروف و انبارش

یک از مسایل مهم لجستیکی هر سازمان، مدیریت «ظروف کالا» است. از نمونه های ظروف، میتوان از پالت های چوبی/فلزی یا سبدهای پلاستیکی/فلزی نام برد. نوتریکا امکان تعریف انواع ظروف و ویژگیهای مرتبط با آنها مانند جنس، عمر، ابعاد، وزن، تحمل بار، تعداد قابل انباشته شدن روی هم و… را به شما میدهد.

در نوتریکا، هنگام جابجایی کالا، رفت و آمد ظروف را به دو شکل میتوانید ثبت کنید: ۱) «در لیست کالا ها» و ۲) «همراه اسناد».

اگر ظروف را «در لیست کالاها» ثبت میکنید، «خودِ ظرف به عنوان یک کالا»، ارسال و دریافت میشود. و اگر «همراه اسناد» این کار را میکنید، ظروف در لیست کالا ذکر نمیشود بلکه در جای دیگری ثبت و نگهداری میشود. این شیوه که در سیستم های دستی و نیمه خودکار، کار مشکلی خواهد بود، در نوتریکا کاملا خودکار کنترل میشود و مشکلات ناشی از صدور فاکتور و غیره را با آن نخواهید داشت.

حمل و نقل

با افزایش روزمره هزینه های حمل و نقل، موضوع ارسال و دریافت کالا، به یکی از مسایل مورد توجه بسیاری از سازمانها تبدیل شده است.

موضوع حمل و نقل میتواند «داخلی» (با خودروهای شرکت) یا «بیرونی» (با کمک بنگاه های باربری) یا «ترکیبی از هر دو» باشد. نوتریکا امکاناتی برای ثبت و جمع بندی اطلاعات این موضوع در اختیار شما قرار میدهد. این اطلاعات شامل «خودروها»، «مسیرها»، «سرویس ها» و «مسایل مالی» مرتبط با آنها میشود.

قصد داریم در آینده نزدیک، موضوع «برنامه ریزی حمل و نقل» را نیز به نوتریکا بیفزاییم.

نمونه اولیه

نمونه اولیه یک کالا، و تست آن در شرکت، موضوع متداولی برای بسیاری از  شرکتها است. نوتریکا مراحل «ورود»، «گردش»، «اظهار نظر» و در پایان «داوری» در مورد نمونه را در کنار یکدیگر جمع کرده و شما را از معظل کاغذبازی های وابسته به آن رها میکند.

اگر از ابزارهای کمکی مانند قالب، جیگ و فیکسچر، شابلون و مانند اینها هم استفاده میکنید، فرمتی هم برای این گونه ابزارها فراهم شده تا وقتی ساخت آنها را به خارج از شرکت سفارش میدهید بهتر بتوانید هر کدام را مدیریت کنید.

گروه بندی ABC کالاها

گروه بندی ABC یکی از شیوه های کلاسیک برای دسته بندی کالاهاست. این شیوه به دست اندرکاران، این توانایی را میدهد که در یک نگاه بفهمند اهمیت کالا چقدر است. نوتریکا به شما کمک میکند با روشها و فرمولهای پارامتری که در اختیارتان گذاشته است، این دسته بندی را بشکل خودکار روی کالاها انجام دهید. این نوع گروه بندی معمولا روی برچسبهای ردیابی که روی کالا چسبانده میشود حضور خواهد داشت.

رفت و آمد دارایی ها

در بسیاری از سازمانها، «انبار»، متولی رفت و آمد دارایی از شرکت است، در برخی سازمانها نیز مدیریت این امر بر عهده «واحد مالی» است. برای نوتریکا فرقی نمیکند که روش شما کدام باشد.

بخش خاصی در نوتریکا وجود دارد که «مدیریت اموال» شرکت را در آنجا انجام میدهید. مدیریت اموال از زمان «ورود» کالا و صدور «برچسب اموال» شروع میشود. نوتریکا این برچسبها را هم برای شما چاپ میکند. سپس کالا به واحد یا زیرواحد و احتمالا پرسنل خاصی تحویل میشود. در طول زمان ممکن است این دارایی چندین بار دست به دست شود و از یک واحد/فرد به واحد/فرد دیگر فرستاده شود. همچنین ممکن است ارسال و دریافت های گوناگون به مراکز تعمیر یا سرویس در خارج شرکت رخ دهد. حتی ممکن است این جابجایی بین مراکز خارج از شرکت باشد (مثلا اگر یک تعمیرکار نتوانسته آنرا تعمیر کند و بدون بازگشت به شرکت، مستقیما به تعمیرگاه دیگری فرستاده میشود). بالاخره در پایان عمر دارایی، آنرا  اسقاط میکنید و «دور می اندازید» یا آنرا «میفروشید». همگی این گردشها در این بخش از نوتریکا پیش بینی شده است.

همچنین با کمک نوتریکا میتوانید «ارسال امانی دارایی» به شرکتهای دیگر را نیز تحت کنترل داشته باشید. برای مثال قالبهایی که برای مدت کوتاه یا بلند در اختیار یک سازمان دیگر قرار داده میشوند.

جابجایی های صورت گرفته در صورت تمایل شما میتوانند منجر به اسناد خودکار مالی نیز بشوند. کافی است الگوی اسناد را به برنامه داده باشید و صدور سند خودکار را فعال کنید.

مسایل مالی مانند روشهای استهلاک، عمر دارایی، میزان استهلاک دارایی و بهای تمام شده آن نیز همگی در نوتریکا وجود دارد.

ردیابی کالای ورودی

کالای ورودی معمولا از دو نوع تامین کننده به شرکت میرسد. «فروشندگان» و «پیمانکاران». در مورد فروشندگان داستان پیچیده ای وجود ندارد. اما پیمانکار برای تامین مواد اولیه اش میتواند مواد اولیه را از شرکت گرفته باشد یا آزاد تهیه کرده باشد. شکلهای مختلفی که در سناریوهای گوناگون این گردشها پیش میاید در نوتریکا پیش بینی شده است. تلاش شده، همزمان با اینکه از نظر اطلاعاتی، «چیزی از قلم نیفتد»، اما «سادگی» کار نیز برقرار باشد و دچار نظام بوروکراسی نشوید. بویژه اینکه وقتی محصولِ سازمان از اجزای زیادِ کالای ورودی تشکیل شده باشد، هر تغییر کوچک در شماره ردیابیِ اجناس ورودی باید منجر به تغییرِ کد ردیابیِ کالای تولیدی شود و این امر، برای بسیاری از سازمانها یک معظل بزرگ در ردیابی است. کارشناسان ما در کنار روشهای موجود در نوتریکا، مشاوره هایی به شما خواهند داد تا تعادلی بین «روش ایده آل» ردیابی و «روش عملی» آن برقرار کنید.

انبار

پس از آنکه در بخش پایه های انبار، فرمهای گردش اطلاعات انبار را تعریف کردید، نوبت به بکارگیری آنها میرسد. یکی از مهمترین مراکز،  بخش انبار است. در بخش انبار، برای هر نوع گردشی، فرم خاصی تعریف کرده اید که «شرایط و ضوابط» خود را دارد. تمامی آن شرایط و ضوابط نیز توسط خود شما برقرار میشود.

در این گونه فرمها، علاوه بر لیست کالاها، به مسایل «ردیابی»، «کنترل کیفیت»، «حمل و نقل»، «ظروف»، «بارکدها»، «ضایعات» و …  اشاره خواهید داشت.

یکی از اطلاعات مهم در این بخش «رفرنس ها» هستند. برای مثال، یک کالا، زمانی میتواند «برگشت از فروش» شود که «فروش» داشته باشد. رفرنسِ «برگشت از فروش»، خودِ «فروش» است. رفرنس ها میتوانند موضوع پیچیده ای باشند. اما نوتریکا همه این سختی ها را برای شما حل میکند و اجازه نمیدهد کوچکترین خطایی رخ دهد. «میزان سختگیری»، پارامتری و در دست خود شما است. فرض کنید وقتی در روز صفر، کالایی برگشت از فروش خورده و در حالی که اصلا فروش آن در نوتریکا ثبت نشده بوده، در این سناریو، میتوانید موقتأ کنترل های نوتریکا را از کار بیندازید، فرم مربوطه را ثبت کنید و دوباره کنترل ها را برقرار کنید.

نوتریکا میتواند «همه سازمان» و حتی «شرکای تجاری» شما را در «حوزه انبار» ببیند. به این ترتیب اگر به پیمانکاری، مواد اولیه یا اجزای نیمه ساخته میفرستید و محصول کامل(تری) دریافت میکنید، نوتریکا میتواند تمامی ارسال و دریافتها را برایتان کنترل کرده و با کمک درخت ساخت، به شما بگوید، چه میزان مواد اولیه هنوز نزد پیمانکار باقی مانده است. همین کار را با بخشهای تولیدی خودتان هم میتوانید انجام دهید. انبار یا واحد برنامه ریزی میتواند تشخیص دهد چه میزان مواد اولیه یا کالای نیمه ساخته در مراحل تولید وجود دارد. این را مقایسه کنید با اینکه سالی یکبار موجودی پای کار با نظارت واحد مالی صورت برداری میشد تا موجودی کالای پایان سال را به دست بیاورند.

وقتی کار با نوتریکا را شروع کنید خواهید دانست این برنامه شاهد راستین سروده ی زیر است.

«گر بر سرِ خاشاک یکی پَشّه بجنبد…       جنبیدن آن پَشّه عیان در نظر ماست.»

ماژول برنامه ریزی

برنامه ریزی نوتریکا نگاه ژرفی به امکانات تولیدی، مسایل لجستیک، نیروی انسانی، قراردادها و سفارش های فروش دارد. واحد برنامه ریزی اصولا قرار است همه سازمان را هماهنگ کند. به تولید بگوید چه چیزی تولید کند. به تدارکات بگوید چه چیزی بخرد یا سفارش دهد. با واحدهای فنی و مهندسی هماهنگی کند که چه زمان هایی ماشین آلات را برای سرویس و تعمیرات پیشگیرانه متوقف کنند و در کنار همه این مسئولیتها، دستورات مدیریت را در مورد سقف اضافکار، سیاستهای کلان تولید و بسیاری مسایل دیگر رعایت کند.

نوتریکا انواع مختلفی از برنامه ریزی دارد اما همه آنها زیر نام «برنامه ریزی» نیستند. برای مثال، برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری، با نام برنامه تعمیرات شناخته میشود. حوزه هایی از برنامه ریزی که نوتریکا به آنها وارد شده عبارتند از: برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی سفارشات، برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری. بزودی برنامه ریزی حمل و نقل نیز افزوده خواهد شد.

آنالیز نقطه سفارش

در بخش آنالیز نقطه سفارش میتوانید از نوتریکا بخواهید که «نقطه سفارش» و «میزان سفارش اقتصادی» را برایتان محاسبه کند. دهها پارامتر گوناگون به انتخاب شما در محاسبه دخیل خواهند بود. اگر همه اطلاعات پایه را ثبت کرده باشید، نوتریکا، ابتدا با روش علمی، محاسبه را انجام میدهد و سپس عوامل دیگر را یک به یک موثر میکند. از عواملی که میتوانند فرمول خام را تحت تاثیر قرار دهند میتوان از «کمترین سفارش» یا «گرد کردن سفارش» نام برد.

مجموعه پارامترهای مورد استفاده برای کالای ورودی و کالای تولیدی میتواند متفاوت باشد. نوتریکا این ها را دسته بندی شده در اختیار شما قرار میدهد تا بسادگی این تحلیل را انجام دهید. پس از انجام تحلیل، در صورت تمایل میتوانید موارد استثنایی را دستکاری کنید و نتایج را برای بکارگیری، ثبت کنید.

پایه های برنامه ریزی

در بخش پایه های برنامه ریزی پارامترهای مرتبط با برنامه ریزی اعلام میشوند. برنامه ریزی با چندین هدف میتواند انجام شود. وقتی قرار باشد کل برنامه ریزی را نوتریکا انجام دهد ، باید مشخص باشد هدف از برنامه ریزی چیست. چه چیزی باید بهینه شود، چه چیزی باید ماکزیمایز یا مینیمایز شود. در این بخش به این موارد اشاره خواهید داشت. نکته مهمی که باید در اینجا یادآوری کنیم آنست که در حال حاضر (تابستان ۹۵) هنوز نوتریکا برنامه ریزی را «بطور کامل و مستقل» انجام «نمیدهد» و فقط بشدت در این کار به شما کمک میکند. ما به سرعت در حال توسعه این بخش از نوتریکا هستیم و اگر این بخش برای شما مهم است، برای آگاهی از آخرین امکاناتش با ما تماس بگیرید. اعتقاد داریم وقتی این بخش از نوتریکا کاملتر شود، میتواند تحول بزرگی در سازمان ها بوجود بیاورد. زیرا در همین شرایط کنونی هم سودمند بودن خود را براحتی ثابت میکند.

آنالیز برنامه ریزی

هدف این بخش آنست که به شما بگوید، اگر کالاهای خاصی قرار است تولید شود، نیازمندیهای آن چیست. این نیازمندیها از مواد اولیه شروع میشود سپس به ماشین آلات و نیروی انسانی میرسد و تا فضای انبارش وظروف پیش میرود.

نوتریکا، پنج روش در اختیار شما قرار میدهد تا بگویید چه چیزی قرار است تولید شود. سپس نیازمندیها را محاسبه میکند و سپس نیازمندیها را با موجودیها و در دسترس ها مقایسه میکند.

از همین آنالیز میتوانید مستقیما «سفارش خرید» و «سفارش پیمانکاری» بزنید. در ضمن میتوانید از همینجا «برنامه تولید» صادر کنید. این برنامه تولید در مرحله بعدی توسط واحد تولید تبدیل به «دستور تولید» خواهد شد که در آن به دستگاه خاص و پرسنل خاص و مواد خاصی که این محصول را باید تولید کنند اشاره میشود.

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید عمدتا توسط آنالیز برنامه ریزی بشکل خودکار پر میشود. اما اگر مایل باشید بشکل دستی هم میتوانید در آن تغییراتی بدهید یا مواردی را خارج از روال عادی در برنامه تولید قرار دهید.

این بخش بشکل کلی اعلام میکند که قرار است چه مقدار کالاهای نهایی با کمک چه ابزارهای اصلی و چه ابزارهای کمکی (مثل قالب) و چه موادی (ردیابی) توسط چه کسانی در چه دوره ای تولید شوند. میزان پیشرفت برنامه ها همواره بشکل خودکار به روزآوری میشود و تحت کنترل خواهد بود.

برنامه ریزی سفارشات

در این بخش، امکاناتی برای تعیین سفارش وجود دارد. اطلاعات این بخش عمدتأ توسط بخش آنالیز برنامه ریزی بشکل خودکار پر میشود. اما امکان گذاشتن سفارش های دستی نیز وجود دارد. مواردی مانند نقطه سفارش و پارامترهای پایه بشکل خودکار بکار گرفته میشوند.

همچنین گزارشی بنام کاردکس سفارش وجود دارد که روند سفارش دهی و تامین را نمایش میدهد.

ابزارهایی برای از بین بردن سفارش منفی (خرید بیش از سفارش) نیز در این بخش فراهم شده است.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

نگاه کنید به زیر شاخه های تعمیرات و نگهداری…

ماژول مدیریت مالی و بهای تمام شده

با اینکه این دو عنوان را کنار هم آورده ایم. اما نوتریکا به هر کدام نگاه جداگانه ای دارد. در بخش مدیریت مالی، آنجه در یک سیستم مالی متداول نیاز هست، آورده ایم. و زیر شاخه های متداول مالی نیز در نوتریکا وجود دارد. در بحث بهای تمام شده، صحبتهای زیادی داریم که لینک زیر شما را به صفحه مخصوص آن خواهد برد.

حسابداری

حسابداری ۲۰ سطحی نوین. با حفظ سازگاری برای آنان که حسابداری سنتی را بیشتر دوست دارند. ابزاری مدرن و تحت کنترل شما برای برآورده کردن نیازهای گوناگون یک واحد قدرتمند مدیریت مالی.

خزانه داری

آسان ترین شکل تعریف و بکارگیری منابع مالی شامل حسابهای بانکی، تنخواه گردان و صندوق. تمامی اسناد بشکل خودکار و با الگویی که شما دوست داشته باشید. ثبت و نگهداری میشود.

اموال و دارایی ها

با اینکه این بخش را در زیرشاخه های مالی آورده ایم، اما به همین اندازه به بخش نت و تولید نیز مربوط میشود. در این بخش شناسنامه دارایی ها پر میشود. ممکن است اموالی از سایر شرکتها نزد شما باشد که باید مانند اموال خودتان با آنها رفتار کنید. تحویل کسی/واحدی باشد، جابجایی هایش ثبت شود، کارهای نگهداری داشته باشد و مانند اینها.

این بخش شامل اطلاعات مالی نیز میشود که برای محاسبه استهلاک مورد نیاز خواهد بود. تمام دستگاهها و تجهیزات باید ابتدا در این قسمت ثبت شوند. هر دستگاهی، ابتدا دارایی شرکت است و سپس به عنوان یک دستگاه با آن رفتا میشود. بنابراین ثبت مستقیم دستگاه در نوتریکا وجود ندارد. این دستگاه ابتدا باید به عنوان یک دارایی ثبت شود و سپس میتواند به عنوان دستگاه، ویژگیهای خودش را داشته باشد. در مورد برخی دارایی های دیگر مانند قالب نیز این داستان یک طبقه دیگر گسترش می یابد یعنی قالب، ابتدا دارایی است. سپس میگوییم این دارایی از نوع دستگاه است و سپس میگوییم این دستگاه از نوع قالب است. یک قالب، هم ویژگیهای دارایی را دارد و هم ویژگیهای دستگاه ها  هم ویژگیهای قالب ها.

بهای تمام شده

با استفاده از ماژول درخت ساختی که در نوتریکا وجود دارد. در این بخش بهای تمام شده کالاها را محاسبه خواهید کرد. این ماژول هم بشکل «مستقل» قابل استفاده است و هم میتواند بخشی از داده ها را بشکل خودکار از بخش خرید بردارد. این بخش نه تنها برای محاسبه بلکه برای پایش نیز طراحی شده است.

ماژول نگهداری و تعمیرات

دستور تولید از روی برنامه تولید، معرفی فرمهای گزارش تولید، معرفی فرایندها و ویژگی هایشان، گزارش تولید، پارامترهای دستگاههای تولیدی، ردیابی تولید، موازنه مواد ورودی و کالای خروجی.

پایه های نگهداری و تعمیرات

در این بخش انواع اطلاعات وابسته به دستگاهها و تنظیم های آنها را تعیین میکنید. برخی از این موارد عبارتند از: «انواع خرابی»، «علل خرابی»، «انواع تنظیم ها»، «انواع ضایعات»، «انواع توقفات»، «فرایندها» و مانند اینها.

اطلاعات این بخش برای این هستند که بتوان از مشکلات پیش آمده به علل مشکلات و راه حل ها رسید.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

هدف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات آنست که با انجام بموقع سرویس ها و همچنین پیش بینی عمر قطعات مصرفی و تعویض پیش از خرابی آنها، کاری کنیم که ماشین آلات هرگز به نقطه خرابی و توقف نرسند. نوتریکا همه عوامل موثر در این امر را در خود دارد. پس از ایجاد شناسنامه برای دستگاهها، سرویس های دوره ای آنها و همچنین موارد پیش گویانه را ثبت میکنید. کارکردها میتوانند بر اساس «زمان» و «ضرب» و موارد دیگر باشند.

نوتریکا هر زمان که نوبت سرویس یا تعویض قطعات برسد، به سلیقه شما در خواست کار میزند یا لیست کارها را بدون درخواست کار برایتان آماده میکند. در ضمن، نیازمندیهای لازم برای آن کارها را به شما میدهد. برای مثال اگر انجام سرویس خاصی نیاز به مواد یا قطعات خاص داشته باشد، نوتریکا لیست آنها را به شما میدهد. همچنین محاسبه میکند که چه میزان نفر ساعت برای کار لازم دارید.

در شروع برنامه شاید بالانس بین کارها و امکانات موجود برقرار نباشد، اما همچنانکه جلو میروید، این بالانس خودبخود در نوتریکا حاصل میشود و اگر مازاد یا کمبود نیرو داشته باشید نیز این امر مشخص خواهد شد.

در مورد نگهداری، نوتریکا در اینجا متوقف نمیشود و اگر با وجود همه این کارها، باز هم خرابی داشته باشید، دقیقا به شما میگوید کدام سرویس ها را باید بیشتر انجام دهید یا پیشگویی عمر کدام قطعات باید بازنگری شود.

کارکرد نگهداری و تعمیرات

در این بخش کارکردهای بخش نت را ثبت میکنید که شامل کار افراد، مواد و لوازم مصرفی، داغی ها، و مانند اینها است. گزارش های گوناگونی نیز از اطلاعات این بخش به دست میاید که خیلی از آنها در بخش تضمین کیفیت ثبت میشوند.

ماژول تضمین کیفیت

تضمین کیفیت معمولا جزو واحدهای مظلوم سازمانهای تولیدی است. انتظارات گسترده ای از آن میرود و امکانات اندکی در اختیار دارد. نوتریکا تلاش کرده است با فراهم کردن امکانات خوب در این بخش، به یاری واحد تضمین کیفیت بیابد. در آینده نزدیک بخشهای دیگری به لیست زیر افزوده خواهد شد.

کدینگ یکپارچه سازمانی

در این بخش میتوانید یک قانون سراسری برای کدگذاری همه چیز ایجاد کنید. با ابلاغ این قانون، هیچکس نمیتواند سرخود  و بی اعتنا به ساختار، کدِ جدیدی تولید نماید. برای هر نوع کد، خواهید گفت که «چند تکه» دارد و «اجزا»ی هر تکه چیست و «از کجا» میاید. همچنین میتوانید جداگر تکه های کد را انتخاب کنید. ساختار هر کد «مستقل» است. تنها اشتراک همه کدها، تکه اول آنهاست که مشخص میکند این کد مربوط به چیست.

نوتریکا در مسیر تعریف کد، شما را همراهی کرده و یاری میدهد. برای مثال وقتی میخواهید اولین کالای سازمان را تعریف کنید، کلید کوچکی جلوی کد هست که شما را به پنجره تولید کد میبرد. در آنجا وقتی نوتریکا میبیند که هنوز ساختار کد کالا تعریف نشده است، پیامهای لازم را به شما میدهد و شما را در مسیر تعریف ساختار کد جلو میبرد. وقتی در آینده دوباره به همین پنجره بیایید فقط با چند گزینش ساده، کد را تولید خواهید کرد.

در آینده هم میتوانید کدها را عوض کنید. میتوانید پهنای تکه ها را عوض کنید، تعداد تکه ها را کم و زیاد کنید، جداگر تکه ها را عوض کنید و یا ساختار را به کلی عوض کنید. نوتریکا ابزارهای فراوانی آماده کرده تا بتوانید تغییرات را با کمترین کشتار و خونریزی، در سازمان جاری کنید.

گردش فرم های سازمان

در این بخش برای هر یک از فرمهای تعریف شده در برنامه که مبنای کارهای سازمان هستند به تعداد دلخواه، «مراحل تایید» تعریف میکنید. صاحبان امضا و چگونگی همپوشانی آنها را مشخص میکنید و اطلاعات جانبی را تعیین میکنید.

صاحبان امضا دارای کارتابلی خواهند بود که لیست فرمهای منتظر در آنست. امکانات لازم برای دیدن فرم و همچنین یادداشتهای امضا کنندگان قبلی بسادگی فراهم شده و هر مسئول، پیش از امضای فرم اطلاعات کافی دریافت خواهد کرد.

در صورتی که یک مسئول بخواهد برای مدتی به مرخصی یا ماموریت برود میتواند در این مدت، همگی یا بخشی از تاییدهای خود را به فرد دیگری واگذار کند. یا نیاز به امضای خود را به کلی از کار بیندازد.

صورت جلسات و نشست ها

هدف این بخش آنست که وقتی قرار میشود کاری انجام شود، این امر مرتبا جلوی چشم باشد تا به نتیجه برسد. بخش جلسات نوتریکا از سه قسمت «قبل از جلسه»، «هنگام جلسه» و «بعد از جلسه» تشکیل شده است. که در آنها به نفرات شرکت کننده، دستور جلسه، صورتجلسه، مسئولین اجرا، مهلت و مانند اینها اشاره میشود. وقتی در این بخش کاری برای کسی تعیین میشود این کار به عنوان دستور کار در کارهای آن مسئول قرار میگیرد و تا زمانی که به آن پاسخ داده شود در آنجا میماند.

شاخص ها

در بخش شاخص ها، به کمیت هایی که نشانگر یک «وضعیت»، «پیشرفت» یا مانند اینها هستند اشاره میشود و «روند» آنها مورد بررسی قرار میگیرد. اطلاعات شاخص ها میتواند از خود نوتریکا گرفته شده باشد و یا از جاهای دیگر به نوتریکا آورده شود. همچنین مقدار یا روند هدف نیز میتواند گفته شود. قابل ذکر است که این بخش فقط شاخص های کَمّی دارد و اگر شاخص کِیفی داشته باشید باید آنرا «عددی» کنید.

آموزش

بخش آموزش نوتریکا از معرفی دانش و مهارتهای پایه شروع میشود. سپس تعیین میکنید که هر کدام از آنها در کدام شرح شغل ها مورد نیاز هستند. همچنین تعیین میکنید که هر مدرک یا گواهی آموزشی در برگیرنده کدام دانشها و مهارتها است. سپس نوتریکا به شما میگوید که هر یک از پرسنل در واحد و پست سازمانی خود، با توجه به تحصیلات و دوره هایی که گذرانده نیاز به چه آموزشهای دیگری دارد.

هدف دیگر این بخش از نوتریکا آنست که وقتی ضایعات و توقفات زیاد میشود با توجه به ارتباطاتی که در بخشهای دیگر برنامه تعریف شده بگوید که چه آموزشهایی باید تقویت شود.

نوتریکا لیست دوره ها، سیلابس دوره ها، دانش و مهارتهایی که هر دوره آنها را افزایش میدهد  و همچنین نیازمندی های برگزاری دوره از جمله هزینه را از شما میگیرد. پس از تعیین مبانی آموزش، نوبت به کارهای روزمره میرسد که شامل تعیین کلاس ها، شرکت کنندگان، ثبت اطلاعات هر جلسه از کلاس شامل شرکت کنندگان و مطالب تدریس شده و مانند اینهاست و در پایان نیز گواهینامه کلاس برای شرکت کنندگان صادر شده و کلیه سوابق آموزشی بشکل مستقیم در پرونده پرسنلی ثبت میشود.

نوتریکا تلاش کرده نشان دهد هزینه آموزش، هزینه نیست بلکه یک سرمایه گذاری است که با کاهش ضایعات، کاهش دوباره کاری، کاهش توقفات و افزایش بهره وری که همگی قابل سنجش عددی و ریالی هستند، خیلی زود به سازمان بازگشت خواهد داشت.

گزارش ساز

علاوه بر انبوهی از گزارشهای درون ساخت، نوتریکا ابزار قدرتمندی دارد که با کمک آن میتوانید هر گزارشی بیش از روال عادی نیاز داشتید بسازید. این ابزار بخشی از خود برنامه است و یک ماژول بیرونی نیست. وقتی گزارشی را میسازید میتوانید تعیین کنید چه کسانی بتوانند حق دسترسی به آنرا داشته باشند.

گزارش ساز نیکا فقط یک گزارش ساز نیست. با کمک آن میتوان گزارشهای «پارامتری» بسازید. شاید بتوان گفت این بخش از برنامه، ««گزارش ساز» ساز» است.

در بیشتر گزارشها، پارامترهای گوناگون میتوانند حضور داشته باشند. مانند تاریخ شروع و پایان، کد شرکت یا گروه کالا یا خیلی موارد دیگر. در گزارش ساز نوتریکا میتوان این موارد را به عنوان آیتم هایی که هنگام تهیه گزارش باید گفته شوند تعیین کرد. در این گزارش ساز میتوانید، مقادیر پیش گزیده برای هر پارامتر را نیز تعیین کنید. همچنین میتوانید منبع اطلاعاتی گزارش را طراحی کنید، و همه اینها را در یک اینترفیس (پنجره نمایش)  که آنرا هم خودتان طراحی میکنید کنار هم قرار دهید.

آرشیو اسناد الکترونیکی

نگاه کنید به اجزای ماژول مهندسی.

ماژول کنترل کیفیت

کنترل کیفیت پس از تولید، مهمترین واحد عملیاتی شرکتها است. دو کار اساسی در کنترل کیفیت انجام میشود. یکی کنترل کالای ورودی و دیگری کنترل فرایند و محصولات حین تولید. نوتریکا در هر کدام از این بخشها جداگانه امکاناتی برای کنترل کیفیت فراهم کرده است. بویژه اگر در کنار نوتریکا، از ابزارهایی پیشرفته به روز برای این واحد استفاده کنید، تحولات بزرگی در بخش کنترل کیفیت خودتان مشاهده خواهید کرد.

کنترل کیفیت کالای ورودی

بخش کنترل کیفیت کالای ورودی کاملا متصل به سیستم انبار است. هنگامی که کالایی وارد شرکت میشود و در تعریف فرم آن گفته باشید که این «نوع گردش کالا» نیاز به کنترل کیفی دارد و همچنین در پرونده کالا نیز گفته باشید که «این کالا» نیاز به کنترل کیفی دارد، در این صورت، به محض آنکه انبار، ورود کالا را ثبت کرد، واحد کنترل کیفیت در لیست کارهای خود آنها را خواهد دید. سپس برای کنترل کالا، اقدام میکند ونتایج بررسی خود را در برنامه ثبت مینماید. نتیجه میتواند «قبول» یا «رد» و در موارد اضطراری، نیاز به «جداسازی» باشد. در این هنگام، انبار میتواند اقدام بعدی خود را انجام دهد. یعنی اگر کالا قبول است آنرا از انبار قرنطینه به انبار اصلی انتقال دهد (در موارد اضطراری مستقیما به تولید) و یا آنرا به فروشنده برگرداند (کالای مرود شده).

این کارها هم برای کالای «خریداری» شده وهم برای کالای «پیمانکاری» شده و «سفارشی» و یا هر نوع «دریافت» دیگری وجود دارد.

ابزارهای گوناگونی برای سرعت دادن به کار واحد کنترل کیفیت در نوتریکا پیش بینی شده است.

کنترل کیفیت کالای حین تولید

در کنترل کیفیت حین تولید، مراحل لازم برای تعیین این که «چه نوع کنترلی» توسط «چه کسی» با «چه ابزاری» با چه شرایطی باید انجام شود تعیین میگردد و پس از انجام کار توسط مسئولین کنترل کیفیت، نتایج حاصله در نوتریکا ثبت میگردد. در برخی موارد، نوتریکا کمک خواهد کرد که از روی نتایج عددی به دست آمده تعیین شود که آیا فرایند تحت کنترل هست یا خیر..

آزمایشگاه

ماژول آزمایشگاه نوتریکا ابزار یاری رساندن به واحد آزمایشگاه است. آزمایشگاه معمولا بخشی از سیستم کنترل کیفیت است. گرچه در بیشتر شرکتها به آزمایشگاه یک استقلال سازمانی میدهند تا کار خود را آزادانه و بدور از مصلحت ها انجام دهد. این بخش از نوتریکا، امکان درخواست آزمایش، اولویت بندی کارها، ثبت و گزارش نتایج و ثبت عملکرد مسئولین آزمایشگاه را در خود دارد. این نتایج بعدها برای تحلیل های آماری میتوانند بکار گرفته شوند.

دستور توقف تولید

در این بخش، نخست واحد «کنترل کیفیت حین تولید» ، مشکلی در تولید مشاهده میکند. سپس بلافاصله آنرا به اپراتور و/یا سرپرست و/یا مدیر تولید اطلاع میدهد. معمولا مدت زمانی «فرصت» داده میشود که این اشکال برطرف گردد. این مهلت میتواند صفر باشد به معنای آنکه تولید بلافاصله باید متوقف شود. واحد تولید؛ در مهلت خود میتواند به رفع ایراد «اقدام» کرده و نتیجه را در نوتریکا ثبت کند. اگر اینطور نشود، دستور توقف تولید صادر شده و واحد تولید «باید» فرایند را متوقف کند.

معمولا در حین این جریانات ممکن است مقداری «کالای نامنطبق» نیز تولید شود. نوتریکا امکان ثبت همزمان «فرم کالای نامنطبق» را نیز فراهم میکند. اگر توقف، ناشی از خرابی دستگاه ( و نه تنظیم های آن) باشد، ممکن است لازم باشد «درخواست کار فنی» هم صادر شود تا مسئولین نگهداری و تعمیرات برای رفع مشکل حاضر شوند.

همه این فرایند ها در این بخش از نوتریکا آورده شده است.

پیشینه مشکلات کیفی

داشتن پیشینه هر یک از تامین کنندگان کالا به شرکت کمک میکند که جلوی تکرار یک خطا را بگیرد و همچنین تامین کنندگان را وادار میسازد مراقب کیفیت کار خود باشند زیرا خواهند دید که اثر یک کار نامطلوب، ممکن است مدتها همراه آنان باشد. مشکلات کیفی که در هنگام ورود کالا یا پس از آن در مراحل تولیدی از یک کالای ورودی شناسایی میشود میتواند در بخشهای دیگر منجر به کنترل های بیشتر در کالای ورودی یا سخت گیری بیشتر در پذیرش کالای ورودی شود.

رسیدگی به کالای نامنطبق

وقتی کالایی خارج از استانداردهای تعیین شده تولید یا دریافت میشود باید به آن رسیدگی شود. نتایج این رسیدگی میتواند از یک ارفاق کوچک و ادامه راه شروع شود و تا دور ریختن کالا جلو رود. مجموعه کارهایی که از «مرحله شناسایی» تا «تعیین تکلیف نهایی» کالای نامناسب باید دنبال شود در این بخش از نوتریکا آورده شده است.

طرح های کنترل

در این بخش «ویژگیهای کنترلی» یک کالا را تدوین میکنید. «چه کسی»، «چگونه»، با «چه ابزاری»، «چند بار»، با «چه معیار استانداردی»، با «چه معیار پذیرشی» کالا را کنترل کند و اگر «نتیجه نامطلوب» بود چکار باید بکند. طرح کنترل که معمولا توسط واحد فنی مهندسی تدوین میشود، ویژگیهای کنترلی یک کالا را بیان میدارد. از طرح های کنترل هم برای کنترل کیفیت کالای ورودی و کالای حین تولید استفاده میشود و هم در آزمایشگاه کاربرد دارد و هم اپراتورهای تولید ممکن است از آن استفاده کنند.

ماژول مهندسی و تکوین محصول

واحد مهندسی، پس از تحقیق و توسعه (R&D)، علمی ترین واحد هر سازمان تولیدی است. واحد مهندسی باید به تولید بگوید چگونه تولید کند. به کنترل کیفیت بگوید چطور کنترل کند. به خدمات فنی بگوید چطور ماشین آلات را نگهداری و سرویس نماید. به آزمایشگاه بگوید چگونه آزمایش کند. با واحد فروش همکاری کند تا نیازهای مشتریان را ارزیابی و برطرف نماید. با واحد خرید همکاری کند تا نکات مهم خرید را به آنها یادآور شود. با واحد مالی در تدوین BOM همکاری کند و بالاخره در خدمت مدیریت شرکت باشد بگوید که کالای جدید را چگونه باید تولید کرد و چه ظرفیتهایی برای چه کارهایی در شرکت وجود دارد.

نوتریکا بخش مهمی از وظایف واحد مهندسی را در خود دارد. و کمکهای گوناگونی در راه وظایف این واحد ارائه مینماید.

درخت ساخت و BOM

هدفِ BOM آنست که بگوید یک کالا از چه موادی و به چه میزان تشکیل شده است. معمولا هر ماده اولیه یک بار در لیست میاید و مجموع نیازهایی که در مراحل مختلف ساخت کالا نیاز هستند در همان یک ردیف لیست میشود. اما درخت ساخت نوتریکا بیش از این است.

درخت ساخت نوتریکا، شامل تجهیزات، نیروی انسانی، کارهای پیمانکاری و مانند اینها هم میشود. علاوه بر این، در این درخت ساخت، کالا بصورت مرحله ای معرفی میشود و ارتباط کوچکی بین این درخت و OPC کالا وجود دارد.

در این بخش میتوانید اجزای تشکیل دهنده کالا را بشکل درختی و با تعداد طبقات نامحدود تعریف کنید. زیر شاخه های هر شاخه، تمامی مواد، دستگاهها، نیروی انسانی و کارهای پیمانکاری هستند که برای ساخت آن سرشاخه نیاز میشود.

در هر مرحله، میزان مواد و قطعات مصرفی را با هر واحد دلخواه میتوانید اعلام کنید و اجباری نیست که از واحد شمارش انباری آنها استفاده شود. همچنین میزان ضایعات مجاز هر مرحله بشکل جداگانه گفته میشود.

نکته ابتکاری در درخت ساخت نوتریکا آنست که اجباری نیست که در تعیین اجزای درخت از کدهای خاص استفاده کنید. برای مثال اگر کالای شما یک صندلی باشد و روکش صندلی میتواند یکی از دهها نوع پارچه باشد که هر کدام در انبار کد ویژه ای دارند، نیاز نیست یکی از آنها را به اجبار انتخاب و استفاده کنید. به جای این کار میتوانید، یک گروه برای پارچه ها ایجاد نموده و در درخت ساخت از آن گروه استفاده کنید. همین امر برای دستگاهها هم برقرار است.

پس ازتشکیل درخت ساخت اولیه، میتوانید جمع بندی مواد آن، شکل گرافیکی درخت و گزارشهای دیگری در اختیار داشته باشید.

در صورتی که برای تولید آزمایشی یا هر منظور دیگری نیاز باشد، این کالا درخت دیگری هم داشته باشد، برای هر کالا میتوانید به تعداد نامحدود درخت ساخت تعریف کنید. برای این امر، امکان کپی کردن و ابزارهای کمکی گوناگون در اختیار خواهید داشت.

آرشیو اسناد فیزیکی

در بسیاری از سازمانها مرکزی برای نگهداری اسناد وجود دارد (یا باید وجود داشته باشد). این بخش از نوتریکا برای ساماندهی این آرشیو است. آرشیو اسناد فیزیکی میتواند شامل جزوات و اسناد کاغذی، نقشه، سی دی و نوار و هر نوع جسم فیزیکی دیگر میشود.

هنگام امانت دادن این اسناد، که میتوانند برچسب بارکدی نیز داشته باشند، مشخصات امانت گیرنده و مدت امانت و مانند اینها همگی ثبت میشود و نوتریکا میتواند در زمان مقرر، بازگشت اسناد را یادآوری کنید. به این ترتیب این اسناد که بخشی از دانش سازمان هستند، بهتر تحت کنترل خواهند بود. مدرکی گم نمیشود و سوابق اینکه چه چیزی در اختیار چه کسی بوده است قابل پیگیری خواهد بود.

آرشیو اسناد الکترونیکی

در آرشیو اسناد الکترونیکی ، امکان دسته بندی اسناد و ثبت اسناد گوناگون را دارید. ورژنهای مختلف هر سند را که بتدریج در طول زمان افزوده میشوند خواهید داشت. در این آرشیو انواع اسناد از آفیس گرفته تا برنامه های نقشه کشی و سه بعدی و اصولا هر نوع فایلی را میتوانید ذخیره سازی کنید. از آنجا که برای دیدن انواع خاصی از فایل ها، مثلا اتوکد، نیاز به برنامه خاص یا نمایشگرهای خاص هست، نوتریکا این امکان را گذاشته است که همراه با فایل اصلی هر نوع سند، یک فایل دیگر قابل نمایش توسط نوتریکا را هم ثبت کنید. این امر باعث میشود وقتی اسناد را مرور میکنید، حتی بدون داشتن برنامه های تخصصی، بتوانید پیش نمایش فایل سند را ببینید.

برای هر نوع سند، دسترسی تعریف میشود. و میتوانید بگویید، کدام پستهای سازمانی، یا کدام رده ها یا کدام… بتوانند این سند را ببیند/ویرایش کنند/حذف کنند/دانلود کنند/یا سند جدیدی بیفزایند. همچنین میتوانید از افراد خاصی، دسترسی را بگیرید.

این کار با اینکه یک قانون کلی خواهد داشت، در مورد یک سند خاص استثنا پذیر نیز هست. میتوانید اگر سند مهمی داشته باشید، دسترسی های خاص برای آن برقرار کنید و تابع دسترسی های آن نوع سند نباشد.

یکی از نکته های جالب آرشیو اسناد نوتریکا آنست که میتوانید حتی سندهای نداشته را هم مدیریت کنید. یعنی مثلا تعیین کنید که هر کالا باید سند «نوع نقشه» داشته باشد و نوتریکا کمبود نقشه های شما را به شما یادآوری خواهد کرد.

تکوین محصول

بخش تکوین محصول نوتریکا، ترکیبی است از یک برنامه کنترل پروژه و برنامه ریزی منابع سازمانی مورد نیاز برای تحقق ساخت یک محصول جدید. این بخش تا پایان بهار ۹۶ ارائه خواهد شد و فرایند طولانی طراحی تا تولید محصول شما را مکانیزه خواهد کرد.

ماژول مدیریت منابع انسانی

مشهور است که میگویند، منابع انسانی، مهمترین سرمایه هر شرکتی است. این سرمایه باید به خوبی زیر نگاه مدیریت باشد. زیرا از سو میتواند خیلی خوب شرکت را به جلو ببرد و از طرفی میتواند فقط مایه هزینه باشد. برخی از مسایل مربوط به نیروی انسانی بشکل خلاصه عبارتند از: مسایل اداری، بهره وری، مسایل انگیزشی، بحثهای آموزشی، مسایل بهداشت و ایمنی و مسایل قانونی.


چارت سازمانی

ساختار و مبانی سازمان را در این بخش معرفی میکنید. رده های پرسنل ، واحدهای سازمان و چارتی که از آن حاصل میشود، پست های کاری که در هر واحد وجود دارد، شرح شغل هر پست کاری، نیازمندیهای ایمنی هر پست کاری، مسایل ارگونومیکی پست کاری (فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیک و روانی) همچنین مدارک تحصیلی و دوره های مرتبط با پست کاری.

همچنین تقویم های کاری گوناگون برای کنترل کارکرد پرسنل و برنامه ریزی تولید معرفی میگردد.

سیستم پرسنلی

انواع اطلاعات مرتبط با پرسنل در این بخش گردآوری میشود. قراردادهای استخدامی، حکم های کارگرینی، حکم های حقوقی، کلیه تصاویر وابسته به هر پرسنل و همچنین مدارک و اسناد وابسته (کپی شناسنامه و سایر مدارک)، رزومه کاری، سوابق کاری، سوابق پزشکی گذشته، سوابق آموزشی و تحصیلی، بستگان، نشانی های گذشته و مانند اینها.

گفتنی است که کلیه اطلاعات پایه توسط خود شما به نوتریکا معرفی میشود. برای مثال میتوانید مدارک تحصیلی را خیلی ریز لیست کنید و یا فقط به عنوانهایی مانند «دیپلم»، «لیسانس» و غیره بسنده کنید. همین امر برای اطلاعات دیگر شامل «وضعیتهای مسکن»، «وضعیت های تاهل»، «خدمت وظیفه» نیز وجود دارد.

در همین راستا، پایه های مسایل حقوقی و استخدامی نیز که شامل «انواع استخدام»، «انواع بیمه»، «انواع مرخصی»، «انواع ماموریت»، «انواع مزایای حقوقی»، «انواع کسورات حقوقی»، «انواع وام» و پارامترهای وابسته به آنها مانند «بیمه پذیر» بودن و «مالیات پذیر» بودن و «شیوه محاسبه» نیز همگی در اختیار خود شماست.

سیستم حضوروغیاب

حضور و غیاب نوتریکا جانشینی قوی برای نرم افزار ساعتهای کارتزنی است. با نوتریکا هیچ وابستگی به نوع دستگاه کارتزنی ندارید و امکانات گسترده ای برای حضور و غیاب و محاسبات پس از آن، در اختیار شما است.

مرخصی و ماموریت پرسنل در نوتریکا، درخواست و تایید میشود. همچنین تمامی اضافکاری ها و مسایل مرتبط با آن مانند «سقف» اضافکاری هر واحد/فرد/سازمان در برنامه بوده و به ریز، توسط نوتریکا کنترل میشود.

داستان حضور و غیاب از تخلیه ساعتهای کارتزنی در نوتریکا شروع میشود. سپس نوبت به رسیدگی به حضور و غیاب روزانه بر اساس تقویم کاری هر فرد و مسایل جانبی مانند دیرکرد سرویسها میرسد. و در پایان نوبت به اعمال خواسته های شما در مورد مسایلی مانند «غیبت و کسر کار»، «کار بدون مزد»، «اضافه کاری بالای سقف»، «جریمه» و «پاداش ها»، و مانند اینها میرسد. نوتریکا در این بخش بسیار پارامتریک عمل کرده و خیلی بعید است خواسته ای داشته باشید که نوتریکا قادر به اجرای آن نباشد. نوتریکا امکانات گسترده ای در اختیار پرسنل واحد کارتزنی قرار میدهد و علاوه بر آن با ارسال پیامک و تلگرام برای پرسنلی که به درست یا غلط غیبت/مشکل دارند، موجبات خوشنودی آنها را نیز فراهم میکند. گفتنی است که نوتریکا برای تک تک پرسنل بشکل خودکار حساب کاربری ایجاد میکند و آنان میتوانند تمامی مسایل مرتبط با خود را در برنامه ببینند.

نگهبانی

در این بخش، اطلاعات وابسته به نگهبانی را گردهم آورده ایم. آنچه نگهبانی باید در مورد دیگران بداند و آنچه دیگران باید درباره نگهبانی بدانند. رفت و آمد عادی «پرسنل»، «میهمانان» شرکت، ورود و خروج «کالا» و «اموال»، پرسنلی که «کارت خود را فراموش» کرده اند. از مواردی هستند که در این بخش ثبت و نگهداری میشوند. بزودی «سرویس خوراک» نیز به این موارد افزوده خواهد شد.

اتوماسیون اداری

با کمک یک «پست الکترونیکی سازمانی» و «سرویس یادآور» تلاش کرده ایم تسهیلاتی برای ارتباط بوجود آوریم. نامه ها میتواند هر نوع پیوستی داشته باشد. میتواند به دفعات نامحدود فوروارد شود، میتواند درجه بندی محرمانه داشته باشد، میتواند فوری و «خواهان پاسخ» باشد. در ایمیل نوتریکا تا زمانی که همه دست اندرکارانِ یک نامه نخواهند، نامه «به کلی» پاک نخواهد شد. هر کسی اختیار نامه های خود را دارد اما نوتریکا این امر را بشکل کلی نیز کنترل میکند. نوتریکا حتی زمان دیدن نامه توسط بیننده را ثبت میکند و به فرستنده نشان میدهد.

نوتریکا روی صفحه اصلی ایمیل یادآوری میکند که این مکاتبات توسط مدیریت دیده میشود و پرسنل نباید آنرا با یک ایمیل شخصی اشتباه بگیرند.

بهداری و بهداشت کار

در این بخش، دو گروه مسایل «پزشکی» و «بهداشت کار» پوشش داده شده است.

مسایل پزشکی شامل پرونده پزشکی کارکنان، ویزیتهای پزشک کارخانه، داروهای تجویز شده، آزمایشات پزشکی، نتایج آزمایشات و مانند اینها است. همچنین اگر قرار باشد، بخش یا تمامی حق ویزیت پزشک از حقوق پرسنل کم شود، این لیست توسط برنامه تهیه شده و در صورت تمایل با لیست کارکردهای پرسنل ادغام شده و آماده تغذیه به برنامه حقوق دستمزد خواهد بود.

«بهداشت کار»، کمی گسترده تر است. نیازهای ایمنی مانند کفش کار، گوشی ، کلاه و غیره در این بخش تعیین و کنترل میشود. همچنین معاینات ادواری قانونی در مورد شنوایی، بینایی و غیره برنامه ریزی و کنترل میشود. پرونده های مربوطه با فرمتهای قانونی آن، همگی توسط برنامه نگهداری میشود. علاوه بر اینها، مسائل ارگونومیکی پستهای کاری مانند آلاینده های شیمیایی، صوتی، سختی کار و غیره به دقتی حتی فراتر از آنچه فرمهای قانونی ایجاب میکنند در برنامه گنجانده شده است.

آموزش

نگاه کنید به زیر شاخه های ماژول «تضمین کیفیت».

ماژول بازرگانی و سفارشات

بخش بازرگانی و سفارشات از دو قسمت خرید و فروش تشکیل میشود. یعنی ورود کالا به سازمان و خروج کالا از آن. شیوه های گوناگونی برای هر کدام از اینها در نوتریکا وجود دارد که به فراخور شرایط سازمان خود میتوانید از آنها استفاده کنید. برای مثال ممکن است برای فروش، قرارداد داشته باشید و بر اساس توافقی که در قرارداد آمده به تدریج سفارش بگیرید و ارسال نمایید. یا ممکن است اینطور نباشد. ممکن است سفارش بگیرید و بعد کالا را تولید کنید. برعکس هر دوی اینها میتواند در خرید وجود داشته باشد. حالتهای گوناگونی در نوتریکا برای این موارد پیش بینی شده است.

پایه های فروش

در این بخش چارچوب مورد استفاده سازمان شما برای فروش تعیین میشود. اینها شامل انواع فروش، و انواع سیاستهای مرتبط به هر نوع فروش میشود. نکته کلی آنست که در نوتریکا، شما هر لحظه مجبور نیستید درگیر جزئیات باشید. میتوانید سیاست هایتان را اعلام کنید و همه چیز را به نوتریکا بسپارید.

«سیاست»ی که از آن صحبت میکنیم مواردی مانند اینها است: ۱) چه نوع فروشهایی دارید ۲) چه تفاوتهایی بین مشتریان قایل هستید؟ ۳) چه نوع تخفیفهایی کلا دارید و درهر نوع فروش، کدامها قابل بکارگیری هستند؟ ۴) چگونه به کارکنان خود پورسانت فروش میدهد. ۵) چگونه به نمایندگان فروش خود پورسانت میدهید… و موارد گوناگون دیگر.

وقتی سیاست فروش را اعلام کردید، بقیه کارها خودکار انجام میشود. برای مثال میگویید که در نوع فروشِ «فروش به همکار»، سیاست «تخفیف فروش انبوه» بر قرار است. و «جدول پلکاتی تخفیف انبوه» مورد استفاده را نیز که میتواند مربوط به کالا/گروه کالا/مشتری/گروه مشتری/یا دوره زمانی شود قبلا پر کرده اید. در این زمان بدون اینکه کسی کاری انجام دهد، نوتریکا قیمت ها و تخفیف و همه چیز را بدون کوچکترین دخالت شما برایتان تعیین میکند. و مسئول فروش در صورتی که به او اجازه داده باشید میتواند آنها را بازنگری و تعدیل کند.

بیش از ۴۰ نوع تنظیم در بخش فروش وجود دارد که به سلیقه و نیاز خود میتوانید موارد لازم را بکار بگیرید.

قراردادهای فروش

در این بخش، قراردادهای فروش به شکل کلان آن ثبت میشود. این قراردادها گاهی به توافقنامه شباهت دارند. در قرارداد به کلیه مسایل مرتبط به فروش کالا اشاره میشود. تعداد کلان، قیمت و مسایل وابسته، حمل و نقل، ضمانت و مانند اینها. پس از بستن قرارداد، نوبت به سفارش دهی میرسد. یعنی مشتری میگوید از محل قرارداد ما، فلان مقدار کالا در فلان تاریخ در فلان محل تحویل شود. در حقیقت، خریدار، برنامه MRP (برنامه تامین مواد) خودش را به ما میگوید و ما باید در زمانهای مقرر آنها را تحویل دهیم.

سفارش های مشتریان

در این بخش به سفارشهای مشتریان پرداخته میشود. سفارشهای مشتریان معمولا از محل یک قرارداد گفته میشود. و علاوه بر تعداد، ممکن است برخی ویژگیهای دیگر مانند رنگ و مسایل جانبی را نیز در خود داشته باشد.

از آنجا که نوتریکا در صنایع خودروسازی کشور هم بکار رفته است. و شرکتهای بزرگ خودروسازی در ارائه الگویی برای یک سیستم بزرگ پیشگام بوده اند، نوتریکا برای هماهنگ کردن سیستم شما با خریداران بزرگی مانند ساپکو و سازه گستر، امکانات بسیار جالبی دارد. برای نمونه، نوتریکا سفارش های مخصوص شما را از اطلاعات سایت اینترنتی آنها، بشکل خودکار دریافت میکند. با داشتن نوتریکا میتوانید در گرفتن سفارش های پرسود از رقبای خود سبقت بگیرید. توضیح بیشتر از حوصله این نوشتار خارج است. اگر شما در صنایع قطعه سازی کشور فعال هستید، حتما با ما تماس بگیرید.

سفارش های فروش

در این بخش، فرض بر این است که بخشی از تولید بر اساس سفارشات انجام میشود. سفارش هایی که واحد فروش میگیرد با ذکر کامل جزئیات در این بخش نگاشته میشود. از مهمترین این جزئیات، اطلاعاتی است که کالای مورد نظر مشتری را به شکل کامل و خاص معرفی میکند. برای مثال در صنایع مبلمان، یک مبل ممکن است کد خاصی داشته باشد اما انواع گوناگونی از گزینه های در اختیار مشتری است مانند جنس پارچه، رنگ پارجه، داشتن یا نداشتن دسته و مانند اینه. در این بخش نیز نوتریکا، به شکلی نوآورانه، علاوه بر اینکه مشکل دریافت سفارش را حل کرده است بلکه برای برنامه ریزی آن در تمامی مراحل تولید و حتی تا پایان گارانتی محصول، پیش بینی های جالبی کرده است. اگر شما در صنایعی فعالیت دارید که با دریافت سفارش و تولید سفارشی سروکار دارید حتما با ما تماس بگیرید تا در جلسه دمو، آنچه برای «شما» آماده کرده ایم را به حضورتان معرفی کنیم.

قراردادهای خرید

برعکس آنچه برای قراردادهای فروش گفتیم در قرارداد خرید برقرار است. در اینجا، با یک فروشنده یا یک پیمانکار تولیدی، قرارداد کلانی میبندیم و میگوییم چه مقدار از چه کالای در حدود چه مدتی با چه قیمتی قرار است به ما تحویل شود سپس در آینده به تدریج نیازهای روز خودمان را سفارش گذاری میکنیم و تحویل میگیریم.

سفارش های خرید

اینجا نیز بر عکس سفارش های مشتریان،  به تامین کنندگان و فروشندگان خود که با آنها قرارداد داریم اعلام میکنیم که چه کالایی را باید تحویل دهد.

پیش فاکتور فروش، استعلام قیمت

این بخش ها همراه با جزئیات لازمه هر کدام در نوتریکا وجود دارد.

حمل و نقل

نگاه کنید به بخش «حمل و نقل» در ماژول «انبار و لجستیک».

تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه انفورماتیک پارسانگار می باشد.
پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی آنلاین
گفتگوی آنلاین با کارشناسان


  • لطفاً نام خود را وارد نماییدمتاسفانه هیچکدام از کارشناسان ما آنلاین نمیباشند.