نوشته‌ها

برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP)

/
مقدمه MRP در اوایل دهه ۱۹۶۰ به عنوان یک رویکرد کامپیوتری به بر…